Liečebno-výchovné sanatórium, Poľný Kesov

Liečebno-výchovné sanatórium, Poľný Kesov

Mojmírovská cesta 70
95115 Poľný Kesov
IČO: 00400084

Informácie o inštitúcii Liečebno-výchovné sanatórium, Poľný Kesov

 

O nás

 

Kedysi dávno prišiel múdry kráľ k poznaniu, že ak chce mať prekrásne záhrady, musí mať dobrého záhradníka, ktorý by sa o všetko staral. Dostal by prácu, za ňu plácu, isté spoločenské postavenie a výsledkom celého jeho snaženia by boli prenádherné kráľovské záhrady, ktoré dodnes všetci obdivujú. Ak túto múdrosť prenesieme do svojho života, môžeme túto prácu záhradníka s kvetmi prirovnať k práci učiteľa s deťmi. Pri zabezpečení všetkých podmienok, potrebných na úspešné vykonávanie práce učiteľa i žiaka, je výsledkom rovnaká nádhera a harmónia.

 

Obec Poľný Kesov leží 20 km na juhozápad od Nitry, v južnej časti Nitrianskej pahorktiny, na strednom toku Cabajského potoka. Objekt Špeciálnej školy sa nachádza v strede obce na rozsiahlom pozemku, v krásnom prostredí parku a agátového lesíka. To všetko poskytuje deťom vynikajúce možnosti vzdelávania, športu a relaxu bez akéhokoľvek ohrozenia dopravného úrazu.

V súčasnom období má škola 1.-9. ročník s počtom žiakov 55. Z celkového počtu týždenne dochádza 41 žiakov a 15 žiakov má nariadenú ústavnú výchovu. Žiaci odchádzajú domov na víkendy a počas prázdnin. Po celý rok sa o žiakov stará kolektív pracovníkov.

Každý ročník má svoju "domovskú" triedu, ktorú si udržiava a zveľaďuje. triedy sú priestranné, slnečné, zariadené základným vybavením a pomôckami, ktoré sú potrebné k bežnej výuke. Veľká časť učebných osnov je venovaná pracovnému vyučovaniu. Preň je určená dielňa a kuchynky v troch triedach. Naši žiaci sú veľmi zruční, šikovní a vďaka odbornému vedeniu ich práce môže verejnosť obdivovať na rôznych výstavkách a súťažiach. Areál školy poskytuje bohaté možnosti pre práce na pozemku. Zvlášť dobré podmienky máme pre výuku telesnej výchovy - veľká obnovená telocvičňa s dobre vybaveným kabinetom, športové ihriská a zanietení pedagógovia pre organizovanie športových súťaží a podujatí. Pre žiakov je zabezpečená pestrá a výdatná strava po celý deň. Deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, majú nárok na príspevok na stravu, príspevok na cestovné a za dobrý prospech aj motivačný príspevok, ktorý predstavuje finančnú podporu na učebné pomôcky.

Kde nás nájdete?

Zobrazit